Kolejka turystyczna o długości 10 km, wożąca turystów wzdłuż jeziora Wigry, przy południowym jej brzegu. Jest cennym zabytkiem techniki oraz jedną z nielicznych całorocznych atrakcji turystycznych regionu. Latem przewozy odbywają się w odkrytych wagonikach, poza sezonem letnim w krytych i ogrzewanych.

W czasie I wojny światowej w Puszczy Augustowskiej wybudowano leśną kolejkę wąskotorową o szerokości toru 600 mm do transportu drewna z wyrębu. W latach 1923-1926 kolej rozbudowano. Trasa z Płociczna do Zelwy liczyła 36 km (wraz z odgałęzieniami 50 km). Położone obok szlaku jeziora: Wigry, Wierśnie i Zalewa – były doskonałymi magazynami konserwującymi drewno. W 1989 roku wąskotorówka zakończyła przewozy.

W 1991 roku została wpisana do rejestru zabytków (od Płociczna do szosy Augustów – Sejny), jako jedna z najdłużej pracujących kolejek leśnych w Polsce.

Przez kilka lat, dawna kolej leśna była nieczynna. W 2000 roku postanowiono znów ją uruchomić, tym razem jako atrakcję turystyczną Wigierskiego Parku Narodowego i Puszczy Augustowskiej. Prace restauracyjne przy zabytku rozpoczęto w sierpniu 2000 roku. W latach 2000-2001 wyremontowano 10-kilometrowy odcinek z Płociczna do Krusznika. Wzdłuż szlaku, w atrakcyjnych miejscach Wigierskiego Parku Narodowego, w Puszczy Augustowskiej, niemal nad samymi brzegami jeziora Wigry urządzono przystanki widokowe: Binduga, Powały, Bartny Dół. Oficjalne otwarcie kolejki dokonano 19 maja 2001 roku. Wąskotorówka szybko stała się dużą atrakcją turystyczną Wigierskiego Parku Narodowego.

Wigierska Kolej Wąskotorowa powstała, aby odbudować i chronić zabytkową kolejkę na całej jej długości. WKW czyni starania w celu uzyskania zgody na prace restauracyjne na odcinku od Krusznika do Tartaczyska nad Czarną Hańczą (kolejnych 14 km).

Trasa

  • Binduga – pierwszy przystanek kolejki. Położony jest nad brzegiem Wigier.
  • Bartny Dół – przystanek drugi z widokiem na jezioro Wigry. Widać stąd największe wyspy jeziorne w Polsce: Ordów i Ostrów.
  • Krusznik – Zielona Karczma – ostatni przystanek w stronę wyjazdową. Kolejka po krótkim postoju rusza z powrotem do Płociczna.
  • Powały – przystanek nad jeziorem. Niedaleko znajduje się pomost i wysoki brzegu ziornika.
  • Muzeum Kolei Wąskotorowej w Płocicznie – zgromadzono tu pamiątki po kolejce leśnej

Źródło: Wikipedia